Sponsoring

Allro-Plast Carrosserieën is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft daarom besloten de onderstaande goede doelen te sponsoren.

 

Stichting Gehandicaptenrit Zuid-Beveland/Truckrun Zuid-Beveland

Stichting gehandicaptenrit Zuid-Beveland heeft als doel, vooral lichamelijk en geestelijk gehandicapten een mooie dag te bezorgen en om het imago van de beroepschauffeurs uit de negatieve hoek te halen.

Dit is voor iedereen gratis en wordt gerealiseerd door bedrijven te benaderen, die de stichting willen sponsoren. Ook vragen ze aan transportbedrijven en chauffeurs om hun belangeloze medewerking. De politie moet worden gevraagd om haar medewerking en goedkeuring van de route. Begeleidende motoren  worden geregeld. De vrijwilligers komen bij  elkaar: mensen met een EHBO diploma, mensen die worden opgeleid tot verkeersregelaar en vele anderen voor diverse hand- en spandiensten. Ook wordt het Motor BegeleidingsTeam Z.V.V.R. gevraagd voor de begeleiding van de rit.

Klik hier voor de website van de Stichting Gehandicaptenrit Zuid-Beveland

 

Roparun team Worstel en kom boven

De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1 ½ marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld bestaat een team uit 30 personen.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto's, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

Klik hier voor de website van Roparun team worstel en kom boven

 

Voetbal vereniging Goes

Bij v.v. G.O.E.S wordt onderscheid gemaakt tussen selectievoetbal en niet-selectievoetbal. Met betrekking tot selectievoetbal wil v.v. G.O.E.S haar spelers een zodanige voetbalopleiding aanbieden dat hij/zij op technisch, tactisch, mentaal en conditioneel gebied het maximale uit zijn/haar aanwezige talent kan halen. Deze opleiding moet uiteindelijk resulteren in een plaats in een selectieteam van v.v. G.O.E.S Voor niet-selectieteams geldt dat de vereniging ervoor zorgt dat de spelers met plezier bij de vereniging voetballen, waarbij minder accenten gelegd worden op ontwikkelingen op technisch en tactisch gebied, maar waarbij vooral gelet wordt op het feit dat een speler 'de juiste plaats in het juiste elftal in de juiste competitie' krijgt.

Klik hier voor de website van VV Goes

 

Voetbal vereniging Wolfaartsdijk

Na op 29 juli 1946 als Wolphaartsdijkse Voetbal Vereniging te zijn opgericht, is -na enkele naamswijzigingen rond 1950- de V.V. Wolfaartsdijk momenteel voornamelijk, maar niet alleen meer actief op het gebied van voetbal. Sinds 2001-2002 kun je bij ons ook terecht voor sport voor ouderen (GALM-groep) en sinds 2008-2009 maakt de Aerobicsgroep eveneens deel uit van onze vereniging.

Binnen onze voetbalvereniging is onze jeugdafdeling is een belangrijk gebeuren.

Dit jaar zijn we met verschillende jeugdteams in voornamelijk de jongere leeftijdscategorie vertegenwoordigd en wie daarbij langs de zijlijn staat, ziet dat onze jeugdleden het voetbalspel met veel inzet en enthousiasme spelen. Sinds enkele jaren heeft onze vereniging een jeugdbeleidsplan

 Al vele jaren wordt onze vereniging draaiende gehouden door een grote groep vrijwilligers die zich telkens weer met veel enthousiasme voor de club inzetten.

Met zijn allen proberen we onze doelen te halen maar belangrijker is, het sportief bezig te zijn met elkaar, met respect voor elkaar, onze tegenstander, scheidsrechter en een ieder er omheen.

Klik hier voor de website van Voetbal vereniging Wolfaartsdijk